Regentparrets program

Billede af Regenparret (venligst stillet til rådighed af Hoffet)


Fælles program om formiddagen

 

Kl. 10.00
H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen anløb Skagen Havn med Kongeskibet Dannebrog mandag den 2. september kl. 10.00.

 

Kl. 10.20
Regentparret kørte i karet ledsaget af Gardehusarregimentets Hesteeskadron til Kulturhus Kappelborg. Se karetruten her.

 

Kl. 10.45
Officiel modtaget på Borgpladsen uden for Kulturhus Kappelborg. Borgmester Lars Møller holdt velkomst- og jubilæumstale, og Skagen Børnekor sang "Skagens børnesang".

Kl. 10.54
Regentparret blev ledsaget til udstillingssalen, hvor de hilste på byrådet og direktionen. Derefter afslørede H.M. Dronningen kunstværk af den lokale kunstner Niels Helledie, der også var til stede.

  

Kl. 11.44
Regentparret kørte i karet ledsaget af Gardehusarregimentets Hesteeskadron fra Kulturhus Kappelborg til Skagen By- og Egnsmuseum Se karetruten her

 

Kl. 12.10
Besøgte Skagen By- og Egnsmuseum - kombineret frilands- og udstillingsmuseum med huse fra 3 perioder i Skagens historie. Den sorte periode (indtil ca. 1875), den gule periode (ca. 1875 -1907) og den røde periode (efter 1907). Museet rummer desuden specialsamlinger om fiskeri, redningsvæsen og søfart.

 
Regentparret ville høre nogle af de gamle strandingshistorier, og i museets have læste ”Kong Erik af Pommern” Skagens Købstadsrettigheder op. Der var korsang, og statister skabte liv i husene og på pladsen.
 

Kl. 12.40 Frokost på Restaurant De 2 Have - her var der ikke adgang for pressen og andre tilskuere. 

Se uddybning af Regentparrets formiddagsprogram her

 
 

H.M. Dronningens eftermiddagsprogram

 
Kl. 14.18 Besøg hos Danish Yachts
 
 

Kl. 14.55 Besøg hos Slagter Munch

 

Kl. 15.30 Historisk andagt i Skagen Kirke og syning på altertæppe

 

Se uddybning af Dronningens program her

 
 
 

H.K.H. Prinsgemalens eftermiddagsprogram

Kl. 14.20 Besøg hos Skagen Cementstøberi A/S

 

Kl. 14.57 Besøg i Skagen Madmagasin

  

Kl. 15.25 Besøg hos Skagerak Pelagic A/S

 

Se uddybning af Prinsgemalens program her

 

 

Fælles afslutning af det officielle besøg


Kl. 16.20 Besøg på Refugiet Klitgården - den gamle Kongevilla

Kl. 16.55 Retur til Kongeskibet Dannebrog

Se uddybning af den fælles afslutning her

Download Kongehusets appKontakt

Borgmestersekretær Lene Axelsen
98 45 90 05 / 29 21 55 54